On travaille pour épater, ou bien on se répète.

    0
    2

    On travaille pour épater, ou bien on se répète.

    Alberto Giacometti